Anledningar till trotjänaravlivning

Efter man har samtalat med sin veterinär kan det vara följande orsaker som gör att man bestämmer sig för en trotjänaravlivning häst: Den kan ha lidit av en kronisk sjukdom som behandlats utan att bli bättre. Ifall hästen, trots behandling, inte utan lidande eller nedsatt funktion går att använda på ett normalt sätt. Av hög ålder där livsviktiga funktioner slutar fungera. Eller att hästen kan ha svårt att resa sig, ta hand om maten, få problem med hjärta, lungor, njurar, lever, mag-tarmkanalen, tumörer etc. Eller av säkerhetsskäl om hästen är farliga att hantera.